POSTEF® có một vị thế và tiềm lực vững chắc trong thị trường thiết bị bưu chính viễn thông. Đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực và chất lượng các sản phẩm và dịch vụ đã giúp POSTEF® khẳng định niềm tin của mình đối với khách hàng trong và ngoài nước.

POSTEF® có đội ngũ nhân viên đông đảo và đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao và giàu kinh nghiệm trên cơ sở hệ thống công nghệ hiện đại.Nhờ vậy chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng và đóng góp vào mạng lưới của ngành những sản phẩm chất lượng cao nhất thông qua hệ thống tiếp thị năng động xuyên suốt cả nước.