Ngày 23/5/2014,công ty cổ phần thiết bị Bưu điện đã tổ chức đại hội công đoàn khối văn phòng công ty khóa 16, nhiệm kỳ 2014-2018.

 

1.jpg

 

    Đến dự đại hội có các đồng chí : Chủ tịch hội đồng quản trị Vương Xuân Hòa,Tổng giám đốc Trần Hải Vân,chủ tịch công đoàn Lê Huy Đồng, các phó tổng giám đốc Lê Thanh Sơn và Lê Xuân Hải cùng hơn 30 cán bộ trong khối công đoàn văn phòng của công ty.

 

2.jpg

 

    Nội dung chính của đại hội là đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ trước,bầu ra ban chấp hành công đoàn khối văn phòng công ty nhiệm kỳ 2014-2018 và đề ra phương hướng của nhiệm kỳ 2014-2018 .Sau khi tổng kết lại kết quả của nhiệm kỳ cũ, cùng những đóng góp của ban lãnh đạo công ty, đại hội đã thông qua những phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ mới của công đoàn nhiệm kỳ 2014-2018.

 

3.jpg

 

    Đại hội cũng nhất trí bầu ra ban chấp hành công đoàn mới của khối văn phòng công ty, bao gồm các đồng chí : Đào Thị Hương, Võ Minh Huệ và Vương Toàn Dũng.

 

4.jpg 

    Đại hội công đoàn khối văn phòng công ty cổ phần Bưu điện  đã thành công tốt đẹp.Với kỳ vọng của ban lãnh đạo công ty, cùng phương hướng ,mục tiêu của ban chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ mới,2014-2018, toàn công ty phát động phong trào thi đua, sáng tạo trong lao động,đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra trong năm 2014.