Ngày 15/1/2015, VNPT đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015. Phát biểu tại Hội nghị này, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết, năm 2014, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường Viễn thông - CNTT và bối cảnh phải khẩn trương thực hiện Đề án Tái cơ cấu, VNPT đã tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả trong quản lý, điều hành SXKD. Sự đổi mới trong quản trị, điều hành doanh nghiệp và kết quả SXKD của VNPT năm 2014 cũng là sự phản ánh những hiệu quả tích cực từ quá trình bước đầu thực hiện tái cơ cấu, chuyên biệt hóa khối kinh doanh, kỹ thuật và thực hiện giao kế hoạch theo công cụ quản trị hiện đại từ Tập đoàn tới các đơn vị cơ sở và người lao động.

     Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, việc đề án tái cơ cấu chậm phê duyệt cũng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và tâm lý của người lao động. Việc MobiFone tách ra khỏi VNPT cũng có phần hẫng hụt về doanh thu và lợi nhuận bởi doanh nghiệp này chiếm đến 30% doanh thu và 70% lợi nhuận của tập đoàn. Mặt khác, các dịch vụ OTT cũng làm suy giảm doanh thu của các mạng di động trong đó có VNPT. Cho dù năm 2014 gặp nhiều khó khăn, nhưng VNPT vẫn quyết tâm đổi mới và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách.

    Tại hội nghị có một số gian hàng giới thiệu sản phẩm của các đơn vị trực thuộc VNPT. Ông Trần Mạnh Hùng- Tổng giám đốc VNPT giới thiệu với Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về các sản phẩm tiêu biểu của khối công nghiệp do Công ty cổ phần thiết bị bưu điện sản xuất

2015.jpg