Hôm nay, ngày 10 tháng 02 năm 2015, tại  Trụ sở chính của Vinaphone, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng “Thiết kế kỹ thuật và cung cấp thiết bị hệ thống vô tuyến” cho dự án “Phát triển mạng vô tuyến các tỉnh phía nam Giai đoạn 2014 – 2015” giữa liên danh Alcatel-Lucent International – Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện (Nhà cung cấp) và Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone-VNPT (Bên sử dụng).

      Với giá trị hợp đồng hơn 12 triệu USD cho pha 1, Đại diện nhà cung cấp có Ông Pascal Serre (Alcatel – Lucent) và Ông Trần Hải Vân – Tổng giám đốc công ty cổ phần thiết bị Bưu điện cam kết sẽ cung cấp thiết bị đảm bảo chất lượng và triển khai lắp đặt đúng tiến độ. 

IMG_0439.jpg