Chiều ngày 24-04-2015, tại trung tâm hội nghị quốc tế số 35 đường Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thiết bị bưu điện đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015, nhiệm kỳ 2015-2019  với sự tham gia đầy đủ của ban lãnh đạo công ty , các cổ đông, và các khách mời tham dự đại hội

        Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm Tổng giám đốc đánh giá, tổng kết các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2014 và giai đoạn 2010-2014.

DSC_0084.JPG

        Trong giai đoạn 2010-2014, cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên công tyđã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì ổn định, đúng định hướng, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, đời sống thu nhập người lao động được từng bước nâng cao, đảm bảo hài hòa quyền lợi cổ đông, nhà nước và công ty. Tổng doanh thu giai đoạn 2010-2014 đạt mức 103% trung bình hàng năm so với mức chỉ tiêu (tổng doanh thu đạt 2.799,814 tỉ so với mức đề ra là 2.769,660 tỉ) , năm 2014 đánh dấu sự đột phá trong doanh thu với 134% so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2014, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng đều theo từng năm, trung bình tăng  khoảng 107% 1 năm.

        Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đề ra định hướng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2015-2019 về hoạt động sản xuất, kinh doanh và khoa học công nghệ như sau :

- Mức doanh thu được đề ra cho giai đoạn 2015-2019 là 4.057 tỉ.

- Phát triển nhóm sản xuất sản phẩm công nghiệp , mở rộng thị trường xuất khẩu sang Châu Âu, Nam Mỹ , Myanmar, Cu Ba....

- Phát triển thị trường kinh doanh, dịch vụ.

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài và đầu tư phát triển kỹ thuật.

- Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục và hoàn tất triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại tại khu đất số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội và số 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội, và các khu đất khác (nếu các điều kiện cho phép), tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với nguồn lực, xu thế phát triển của công ty trong tương lai.

- Hợp tác, liên doanh, liên kết để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ khác.

DSC_0095.JPG

 

Đại hội cũng bầu ra Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2015-2019.

DSC_0139.JPG

Hội đồng quản trị mới giai đoạn 2015-2019