Trong hai ngày 26 - 27/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Trong hai ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội do Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình tại Đại hội.

 Bước sang nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoànVNPT đặt ra mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ - Đột phá về năng lực cạnh tranh - Khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước".

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trần Hải Vân - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thiết bị bưu điện vinh dự có mặt trong danh sách 27 đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ mới của tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2015-2020 .Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn được tín nhiệm bầu lại là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

image-7b19dcd9ed1e9cd5876ce77711e05771df9a16724d6df15524e3575ed5ed80ee-V.jpg

Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.