Hiện nay, Công ty cổ phần thiết bị bưu điện đang triển khai tìm kiếm đơn vị tư vấn khảo sát địa chất phục vụ cho dự án " Xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao cho sản phẩm sợi quang thông tin" tại Tổ hợp công nghiệp POSTEF tại VSIP Bắc Ninh - số 12 , đường 15 ( lô 03b+04+05) thuộc khu công nghiệp Việt Nam - Singapore Bắc Ninh, tại xã Phù Chẩn - huyện Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết xem thêm tại văn bản đính kèm