Công ty cổ phần thiết bị bưu điện

Địa chỉ : 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tel : 04 38455946        Fax : 04 38234128

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.postef.com.vn