Xem tiếp...Ống HDPE được dùng để luồn cáp bằng các thiết bị bắn cáp hiện đại nên độ dài liên tục của ống được triển khai tùy theo chiều dài của tuyến cáp. Vì vậy nhân lực triển khai là tối thiểu và thời gian bắn cáp ngắn.
Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn do Cục Quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

Xem tiếp...Sản phẩm ống nhựa uPVC 3 lớp của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại theo công nghệ mới.

Sản phẩm ống uPVC 3 lớp  Æ 110x5.0, Æ 110x5.5, Æ 110x6.8, Æ 110x7.0, Æ 61x4.1 đã được bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hợp chuẩn đưa vào sử dụng.