Các sản phẩm bưu chính bao gồm : cân điện tử, băng tải bưu chính, máy in cước, máy buộc bưu kiện, xe đẩy bưu chính, xe nâng bưu chính....

Tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế riêng theo từng yêu cầu để phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.