Thiết bị đài trạm bao gồm các sản phẩm như : thiết bị chống sét, thiết bị lọc sét, giám sát và cảnh báo BTS....

Tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế riêng theo từng yêu cầu để phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.