Thiết bị truyền dẫn bao gồm sản phẩm sợi quang, cáp quang, phụ kiện quang, ăng ten, hộp đấu nối tín hiệu......

Tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế riêng theo từng yêu cầu để phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.