Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Trương Minh Tuấn đã trải qua các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

botruongTT-TT-24012014.jpg